انتخاب زباناولین دوره نمایشگاه چاپ دیجیتال 1390


               

دومین دوره نمایشگاه چاپ دیجیتال 1391


               

سومین دوره نمایشگاه چاپ دیچیتال 1392               

چهارمین دوره نمایشگاه چاپ دیجیتال 1393               

پنجمین دوره نمایشگاه چاپ دیجیتال 1394               
 

ششمین دوره نمایشگاه چاپ دیجیتال 1395


 

               

هفتمین نمایشگاه چاپ دیجیتال 1396


 

 

               

هشتمین نمایشگاه چاپ دیجیتال 1397


                  


نام كاربری:  
رمز عبور:  

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي info.idpex@gmail.com  ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.